Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 1927 yılından beri üç nesildir tecrübe ve güven ile Bursa’da beş şubeyle hizmet vermeye devam eden “Ayanoğlu Mandıra” olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması için azami özen göstermekteyiz.

“Ayanoğlu Mandıra” tarafından işletilmekte olan www.ayanoglumandira.com internet sitelerimizi ziyaret etmeniz, kullanılan yazılım ve uygulamalar üzerinden (yemeksepeti.com gibi) üyelik oluşturarak veya üye olmadan internet üzerinden sipariş vermeniz, ürün satın almanız, buna bağlı olarak elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, merkez ve şubelerimizden ürün veya hizmet almanız sırasında işlenen kişisel verileriniz; Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; ürün veya hizmet alan kişiler, potansiyel ürün veya hizmet alan kişiler ve internet sitemizi ziyaret eden ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. Detaylı bilgiler için internet sitemizde yayınlanan KVKK politikalarını ve metinlerini inceleyebilirsiniz.

1.VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Kamil Serdar ve Emir Seddar Ayanoğlu Ortaklığı (“Ayanoğlu Mandıra”), tarafından, Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Ortaklığımızca işletilen www.ayanoglumandira.com internet sitesi üzerinden veya kullanılan yazılım ve uygulamalar üzerinden (yemeksepeti.com gibi) müşteri üyelik kaydı oluşturularak veya üyelk oluşturmadan hesap açılması, sipariş alınmasını sağlamak, sipariş verilen ürünlere ilişkin sepet, ödeme, onay, adres, teslimat, kargo süreçlerini sürdürmek, internet üzerinden elektronik satış işlemlerini gerçekleştirmek. Merkez ve şubelerimizde sunulan ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak. Talep ve şikayet süreçlerinin takibi, iletişimin sağlanması, gerekli bildirimlerin yapılması, mükerrer üyelik işlemlerinin önlenmesi, üyelik kapsamında gerekli kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek. İşlem güvenliğini ve fiziksel mekan güvenliğini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak. Profilleme, reklam, tanıtım, pazarlama, kampanya ve bilgilendirme, görevlendirme faaliyetlerini yerine getirmek, müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak. Finans, muhasebe, ödeme, tahsilat, faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmek, sevkiyat, kargo ve teslimat süreçlerini, çağrı merkezi hizmetlerini yerine getirmek, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü, ortaklık yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek amaçlarıyla, Kanun’un 4. 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Kimlik Bilgisi: Adı, soyadı, kimlik numarası, pasaport numarası, paylaştığınız kimlik belgeleri üzerindeki diğer nüfus kimlik bilgileri, meslek, görev, unvan bilgisi ve diğer kimlik bilgileri.

İletişim Bilgisi: Telefon, fax numarası, e-posta, adres, posta kodu, adres numarası.

Lokasyon Bilgisi: Teslimat adres bilgisi, konum bilgisi.

Finansal Bilgiler: Kredi kartı bilgisi, banka hesap numarası, ıban numarası, EFT, havale ödeme bilgileri, vergi no, vergi dairesi, fatura ve diğer finans bilgileri.

Müşteri/Üye Bilgisi: Müşteri numarası, üyelik bilgisi, kullanıcı adı, üyelik ID numarası, meslek, görev bilgisi ve gerekli diğer üyelik hesap bilgileri.

Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: İnternet sayfası, yemeksepeti.com gibi uygulamalar, sosyal medya hesapları üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız, internet satış işlemlerini gerçekleştirirken; müşteri üyelik kaydı oluşturularak veya üyelik oluşturmadan hesap açılması, sipariş verilmesi, sipariş verilen ürünlere ilişkin sepet, hesap, adres, teslimat, kargo, ödeme, onay süreçleri için gerekli alanları doldurmanız sırasında işlenen kimlik, iletişim, adres, teslimat, konum bilgisi, işlem güvenliği, meslek, görev, fatura, finans bilgileri, yaptığınız yorumlarda yer alan kişisel verileriniz, satın alınan ürünler, ürünlerin alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, alışveriş geçmişi, cari hesap bilgisi, çağrı hizmetleri görüşme kayıtları, sözleşme bilgisi, müşteri numarası, sipariş numarası bilgisi.

İşlem Güvenliği Bilgisi: İnternet sayfası, sosyal medya hesapları işlem bilgisi, IP Adresi, Şifre, parola, kullanıcı adı, karekod bilgileri, kullanılan, yazılım, donanım işlem bilgisi, log kayıtları, internet erişim bilgileri.

Pazarlama Bilgisi: Ürün sipariş, talep bilgisi, geçmiş alışveriş bilgisi, internet çerez bilgisi, reklam, kampanya, anket, tanıtım gibi etkinlikler vasıtasıyla işlenen bilgiler, cep telefonu, elektronik posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen pazarlama bilgisi,

Görsel Kayıtlar: Tanıtım, kampanya, aracı kurum ve kuruluşlar, sair kanallar vasıtasıyla; merkez ve şubelerimizde, internet sayfası, sosyal medya hesaplarımız veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, video paylaşımlarındaki görüntüleriniz.

Hukuki İşlem Bilgisi: Kişisel veri sahibinin verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, yapılan satış işlemi ile ilgili diğer sözleşmeler, KVKK Başvuru formu işlem bilgisi, ortaklık faaliyetleri kapsamında yapılan iş ve işlemler, adli makamlarla yapılan yazışmalarda işlenen kişisel bilgiler, hakem heyetleri, arabulucular, tüketici mahkemeleri, icra daireleri, noterler, adli makamlarla yapılan yazışmalar kapsamında işlenen veriler.

Talep ve Şikayet Yönetimi/Değerlendirme Bilgisi: Merkez ve şubelerimizdeki ticari faaliyetler kapsamında, internet sitesi, kullanılan uygulamalar, sosyal medya hesapları, çağrı hizmetleri veya doğrudan iletilen şikayet veya taleplerin yönetimi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi sürecinde yapılan işlemler sırasında işlenen kişisel veriler.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: Müşterilerimiz, potansiyel müşteriler, ilgili kişiler ve ziyaretçilerin merkez ve şubelerimizi ve eklentilerini ziyaret etmeleri sırasında elde edilen giriş çıkış, kamera kayıt bilgileri.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Kişisel verileriniz; yukarıda 2 nolu bentte sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere; yetkili ortaklık birimlerine ve ortaklarımıza, temsilcilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, avukatlık bürolarına, mali müşavirlerimize, danışmanlarımıza, denetçilere, bankalara, finans kuruluşlarına, nakliye ve kargo şirketlerine, yurt içinde bulunan; teknolojik hizmet veren donanım, yazılım, firmalarına, ortaklık veri tabanına, ilgili gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel bilgileriniz; internet sitemizi kullanmanız, elektronik yazılım ve uygulamaları kullanmanız, yemeksepeti.com gibi uygulamalar üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız, sipariş talebinde bulunmanız, internet sipariş işlemlerini gerçekleştirirken; hesap, sepet, onay, ödeme, fatura, adres, kargo, teslimat süreçleri için gerekli alanları doldurmanız, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımızı, üçüncü taraf internet sitelerini ziyaret etmeniz, çağrı hizmetlerden faydalanmanız, elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, iletişim formlarını doldurmanız, merkez ve şube mağazalarımızı ziyaret etmeniz, ticari alış veriş yapmanız halinde doğrudan, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta ve toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olan ortaklığımızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, işlenen kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan ortaklığımızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kamu sağlığı amacıyla çık rıza alınmadan, gerektiğinde açık rıza alınması hukuki sebeplerine dayalı olarak, kanunun 5 inci maddesi gereği işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi;  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Kamil Serdar ve Emir Seddar Ayanoğlu Ortaklığı (“Ayanoğlu Mandıra”), Çekirge Mh. Selvili Cd. No: 2 Osmangazi Bursa adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMU’NU doldurarak yazılı olarak veya [email protected] adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

AYANOĞLU MANDIRA – KAMİL SERDAR VE EMİR SEDDAR AYANOĞLU ORTAKLIĞI

Adres: Çekirge Mahallesi Selvili Cadde No:2 Osmangazi / Bursa
Telefon: (+90) 224 414 00 02
E-posta: [email protected]

Vergi Dairesi: Çekirge
Vergi No: 494 089 3212